Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1991
Categories 1991
1 (33), 2 (27), 3 (25), 4 (25)
 

Prieš daugelį metų čia stovėjo didžiojo kunigaikščio Vytauto karstas. Dabar čia guli mūsų vaikai,

2. Eilėraščiai 1991/1; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Iš Vilniuje "Vagos" leidžiamos lyrikos rinktinės PASILIKAU TIK DANGŲ MĖLYNĄ   BANGA AUDROJ Gal

3. Dailė 1991/1; Autorius : ALEKSANDRA KAŠUBIENĖ
Marija. Glazūruota keramika 1955 m. (Pranciškonų vienuolyne

4. M A I R O N I S :TAUTOS DAINIAUS ASMENIŠKA LYRIKA 1991/1; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Maironio gyvenimas ir darbai buvo perpildyti paradoksų ir prieštaravimų. Jis tiek iškentėjo ir

5. KARALAITĖS VEDYBOS 1991/1; Autorius : Nelė Mazalaitė-Gabienė
Šaukliai ir žmonių liežuviai skelbė, kad karalius leidžia už vyro savo vienturtę dukterį. Į dvaro

6. VILDŪNŲ ELEGIJA 1991/1; Autorius : MYKOLAS KARČIAUSKAS
Pranciškaus ir Kazio Bizauskų atminimui kryžius Pranciškonų ordino Lietuvoje atgaivintojo Tėvo

7. Eilėraščiai 1991/2; Autorius : Bernardas Brazdžionis
Bernardas Brazdžionis Vilniuje 1990 m. Leonos Kurkutienės nuotrauka. PAVAKARIŲ ELEGIJA Rimsta

8. Dailė 1991/2; Autorius : ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ
ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ. AUŠRA. 1983. Kilimas (vilna ant medvilnės),

9. MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS 1991/2; Autorius : ANDREA BOTTO
Vakarų Europos meno istorikas, norėdamas rašyti apie kompozitorių ir tapytoją M. K. Čiurlionį (1875

10. Eilėraščiai 1991/3; Autorius : ALIS BALBIERIUS
TEKANČIOS LYGUMOS Kur jūs tekate, lygumos, žaliosios vasaros šalys, aš kaip laivas plaukiu per

11. APIE LIETUVĄ ALEKSANDRO DUMAS KNYGOJE 1991/3; Autorius : A. VAIČIULAITIS
Antanas Vaičiulaitis, rašytojas, literatūros kritikas, pedagogas, diplomatas, žurnalistas, Aidų vyr.

12. O TIK VIENOS LŪPOS 1991/3; Autorius : LEONAS LĖTAS
O TIK VIENOS LŪPOS -----------------------------------------------------

13. LIKIMUI MUS APVOGUS 1991/3; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
Antanas Dundzila, novelės "Likimui mus apvogus" autorius. —    Daktare, šiandien man truputį geriau.

14. Eilėraščiai 1991/4; Autorius : Jonas Juškaitis
Jonas Juškaitis, Lietuvos Nacionalinės premijos už literatūrą 1989 metų laureatas. MAN REIKIA

15. PALYGINIMAI LIETUVIŲ PRIEŽODŽIUOSE 1991/4; Autorius : JUOZAS TININIS
Kiekviena tauta savo kalboje vartoja daugiau ar mažiau priežodžių, kuriuose vaizdingumo dėlei

16. ODISĖJOS MAŽOJOJE LIETUVOJE 1991/4; Autorius : JONAS MAČIULIS
Klausydamas Vilniaus Universitete prof. V. Mykolaičio-Putino paskaitų ir rašydamas diplominį darbą apie

17. DVIEJŲ KAIMŲ ISTORIJA 1991/4; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
1. Čion apsakyta dviejų kaimų istorija: kaip jie atsirado, kaip vienas antro nepažino ir kovėsi, ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai