Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1991
Categories 1991
1 (33), 2 (27), 3 (25), 4 (25)
 

1. KAZYS BIZAUSKAS: BRANDOS METAI 1991/1; Autorius : PRANAS ZUNDĖ
5. Ateities keliu Atsakomingasis Ateities redaktorius buvo kun. Aleksandras Dambrauskas - Jakštas, kuris

2. JURGIS AMBROZIJUS PABRĖŽA 1991/2; Autorius : BROLIS JERONIMAS, OFS
KUNIGAS, PRANCIŠKONAS, MOKSLININKAS Jo gimimo 220-ąsias metines prisimenant Jurgio Ambrozijaus

3. KAZYS BIZAUSKAS: BRANDOS METAI 1991/2; Autorius : PRANAS ZUNDĖ
8. Veikla vokiečių okupuotame Panevėžyje Vokiečiai, vydami besitraukiančią rusų armiją, 1915 m.

Vytautas Landsbergis, Aukščiausios Tarybos pirmininkas, tarp

5. PROF. JONAS KUBILIUS ADMINISTRATORIUS IR MOKSLININKAS 1991/4; Autorius : ČESLOVAS MASAITIS
PROF. JONAS KUBILIUS ADMINISTRATORIUS IR MOKSLININKAS Jonas Kubilius gimė 1921 m. liepos 27 d. Taigi,

6. Paskutinis AIDŲ redaktorius 1991/4; Autorius : Red.
Paskutinis AIDŲ redaktorius. V. K. Jonyno piešinys  V. Maželio

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai