Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1974 1 sausis
 

1. TIPIŠKAS MŪSŲ JAUNUOLIS STATISTIKOS VEIDRODYJE 1974/1 sausis; Autorius : KRIAUČIŪNAS ROMUALDAS
Iš pranešimo, skaityto LKMA suvažiavime, Bostone, 1973.IX.1II Pasaulio Lietuvių Jaunimo

2. IŠEIVIŲ LIETUVYBĖ RELIGINĖJ PRAKTIKOJ IR BAŽNYTINĖJ SANTVARKOJ 1974/1 sausis; Autorius : TRIMAKAS KĘSTUTIS
1972 — Jaunimo metai buvo proga dviem stambesnėm anketom: Pasaulio Lietuvių Jaunimo II Kongreso

3. 1973 metai 1974/1 sausis; Autorius : Red.
Dvidešimt penktieji išeiviniai metai Iš pokario DP stovyklų masinė emigracija į užjūrį prasidėjo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai