Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1974 6 birzelis
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/6 birzelis; Autorius : Red.
Charlotte Willard: ADOMAS GALDIKAS: A COLOR ODYSSEY. Išleido Oc-tober House Inc., Nevv York 1973, spausdinta

2. AL. BARONO PASAKOJIMŲ KNYGA 1974/6 birzelis; Autorius : Vladas Kulbokas
Aloyzas Baronas vėl pasirodė su nauja knyga — Šilko tinklai ("Ateities" literatūros serijos Nr. 9,

3. ALĖS RŪTOS "PO ANGELŲ SPARNAIS" 1974/6 birzelis; Autorius : VI. Šaltmiras
Alės Rūtos knyga Po angelų sparnais (Londone išleista Nidos knygų klubo 1973 m., 191 psl.) duoda

4. AUSTRALIJOS LIETUVIŲ POEZIJA 1974/6 birzelis; Autorius : Vladas Kulbokas
TERRA AUSTRALIS, Australijos lietuvių poezijos rinkinys. Redagavo Juozas Almis Jūragis. Išleido "Minties"

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai