Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1973
Categories 1973
1 sausis (18), 10 gruodis (19), 2 vasaris (18), 3 kovas (18), 4 balandis (18), 5 geguze (22), 6 birzelis (18), 7 rugsejis (16), 8 spalis (17), 9 lapkritis (17)
 

1. Baltų egzilio literatūra 1973/1 sausis; Autorius : IVASK IVAR
Šimtmečio ketvirčio apžvalga Paskaita, skaityta Baltų Studijų III konferencijoj Toronto

2. J. Švabaitė — Eilėraščiai. 1973/1 sausis; Autorius : ŠVABAITĖ JULIJA
P A S K U T I N Ė K L A S ĖIš "Retquiem klasės draugams" IAlbinukas išėjo į kunigus — Apie jį

3. Al. Baronas — Šešėlis (beletristika) 1973/1 sausis; Autorius : BARONAS ALOYZAS
Kiekvieną balandžio mėnesį, kai saulei šviečiant lekia miestu pavasarinis vėjas, purtydamas tik

4. Eilėraščiai 1973/2 vasaris; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
MIESTE 1.Sniegas krenta mieste,užmaskuodamas skausmą ir džiaugsmą. Ir ašaros ant Tavo skruosto, /

5. Eilėraščiai 1973/2 vasaris; Autorius : RŪTA ALŠYTĖ
SIMFONINĖ MUZIKAMargašviesės melodijos gaudžia,skirstosi, skambantį audinį audžia.Daugiaspalviai

6. Eilėraščiai 1973/2 vasaris; Autorius : SIGITAS GEDA
L. Gutauskas: S. Gedos portretasIš "Vasaros giesmių" ciklo IIIr vėl kažkas sujudo dausose, ir kol gyvybė

7. Eilėraščiai 1973/3 kovas; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
PAGAL ČIURLIONIO SONATĄISenstančių žmonių meilė yra panaši į rudenio saulę, kuri šviečia, bet

8. PASIKALBĖJIMAS SU SKULPTORIUM VYTAUTU KAŠUBĄ 1973/3 kovas; Autorius : Red.
V. Kašubą Kalinių išsilaisvinimas (gipsas, 1942)Kokio buvote amžiaus, kai pradėjote domėtis

9. MENO TAUTIŠKUMO KLAUSIMU 1973/3 kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga praeitų metų gruodžio 2 dvidešimtmečio sukaktuvių proga

10. KO IEŠKOME IŠ LIETUVIO DAILININKO? 1973/3 kovas; Autorius : STASYS GOŠTAUTAS
Retai tenka atsidurti tokioj situacijoj, kurioj dailininkai ir filosofai prisėda prie vieno stalo ir sutaria

11. Eilėraščiai 1973/3 kovas; Autorius : ONA MICIŪTĖ
YRA GYVENIMASYra gyvenimas toks liūdnas, Širdy paslėptas skausmas smilksta Lyg prieblandoj blanki

12. Gramatinės miniatūros (eilėraščiai) 1973/4 balandis; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
ESAMASIS LAIKASNeklausk, ar būti, ar nebūti: esu. Tai džiaugsmas ir kančia. Esu apnuoginta šakutė

13. Lygumų medžiai 1973/4 balandis; Autorius : ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS
Plačių lygumų beribėje džiaugsmo nėra.Yra tik vienatvė.Taip pat ir medžiai yra vienišiir auga nuo

14. Seklumo auka 1973/4 balandis; Autorius : PETRAS MELNIKAS
Povilas girdėjo, kaip pro įstaigos langą žiūrintis Jan kažką šūktelėjo juodariui Alfai. Povilas

15. Eilėraščiai 1973/5 geguze; Autorius : Marius Katiliškis
PAVASARIS Kad Jūs matytumėt, kaip dūksta paukščiai tiesiog prieš mano langą!Nežinot Jūs — tai

16. Lietuvių architektų darbai 1973/5 geguze; Autorius : Red.
Dr. Stasys Kudokas: Clevelando Nepaliaujamos Pagalbos Motinos bažnyčia, mokykla ir kt. pastatai

17. Eilėraščiai 1973/6 birzelis; Autorius : ANTANAS GUSTAITIS
Iš leidžiamo rinkinio "Saulės šermenys" LIAUDIŠKAIKas tenai kukuoja? Gal gegutė šaukia? Kas ten

18. SIDABRINĖ EGLĖ 1973/6 birzelis; Autorius : Medardas Bavarskas
Jei kam tenka važiuoti miesto centro link ir jis pasirenka Eglių alėją, turi stebėtis, iš kur ši

19. Iš trečiosios Georgikų knygos (1-383) 1973/7 rugsejis; Autorius : PUBLIUS VERGILIUS MARO
Pale, dabar ir tave, didžioji, dainuosiu; Amfrizo Piemenį garsų ir jus, o girios ir upės Likėjo. Kita

20. PĖDOS SAULĖJE 1973/7 rugsejis; Autorius : ROMUALDAS KISIELIUS
GYVENI MASŽuvėdra perskrido per mano laivą ir nepaliko jokio šešėlio laivo denyjeir jokių pėdų

21. HORIZONTE BĖGA ŠERNAI 1973/7 rugsejis; Autorius : Juozas Aputis
Rūta žalioj,Leiskie mani namopi,Rūta žalioj.Tą vakarą jis pats sau buvo keistas. O gal viskas aplinkui

22. Eilėraščiai 1973/8 spalis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
ŽIEDAIAš esu tiktai svečias, Mano broliai — žiedai! Šiurpuliai kaulus krečia Po drabužiais

23. Eilėraščiai 1973/9 lapkritis; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
ŠITUO MEDŽIU 1.Šituo, medžiugrosiu Tau, Viešpatie.Šituo medžiuį Tave artėsiu -- --(žadėdama

24. Iš Vinco Stonio poezijos 1973/10 gruodis; Autorius : Vincas Stonys
(80-ajam gimtadieniui) AŠARĖLĖSDar šiaurys neliauja šėlęs Ir miškai be žalio šydo, O palaukėj jau

25. Nuosavas pasaulis 1973/10 gruodis; Autorius : ZENTA MAURINA
Pavasaris, kad net verkti norisi. Iš dangaus sruvena srautai. Automobilio langai apmigloję. Lietus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai