Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1973
Categories 1973
1 sausis (18), 10 gruodis (19), 2 vasaris (18), 3 kovas (18), 4 balandis (18), 5 geguze (22), 6 birzelis (18), 7 rugsejis (16), 8 spalis (17), 9 lapkritis (17)
 

1. A. Paškus — Teilhard'o krikščionybė 1973/1 sausis; Autorius : PAŠKUS ANTANAS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas? ANTANAS PAŠKUSTęsinys iš gruodžio numerioTeilhard'o

2. TEILHARD'O KRIKŠČIONYBĖ 1973/2 vasaris; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas?Tęsinys iš sausio numerio Krikščionių Dievas ar pagonių

3. Teilhard'o krikščionybė 1973/3 kovas; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas? Tęsinys iš vasario numerio — pabaiga c. Teilhard'o

4. Pakeliui iš viduramžių į naujųjų laikų filosofiją 1973/3 kovas; Autorius : JONAS ŠTRAUCHAS
Prof. Jonas Štrauchas (Johannes Strauch), dabar baigiąs 86-sius amžiaus metus, gimė Trakuose. Baigęs

5. J. JABLONSKIO TAISYMAI 1973/4 balandis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
J. Jablonskis yra didžiausias mūsų kalbininkas praktikas. Jo svarbiausias tikslas ir uždavinys buvo

6. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA 1973/4 balandis; Autorius : JUOZAS KRALIKAUSKAS
Tęsinys iš kovo numerioII. Dangaus dievaiDaugel našlaitinių dainų yra mitologinės, ir būtent — apie

7. Prūsų mitologija Grasso romane "Hundejahre" 1973/4 balandis; Autorius : RIMVYDAS ŠLIAŽAS
Gūnter Grasso romanas Hundejahre (Šuns metai), kaip ir dauguma jo kitų romanų, vyksta Dancige ir jo

8. PASAULĖŽIŪRA, EVOLIUCIJA IR TEILHARD DE CHARDIN 1973/4 balandis; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Ir mūsų visuomenėj pasirodžius susidomėjimo P. Teilhard de Chardino idėjomis, dedame dar vienų

9. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA 1973/5 geguze; Autorius : JUOZAS KRALIKAUSKAS
Jonas Kova - Kovalskis: Monstrancija (Čikagos Šv. Kryžiaus bažnyčioj), pagal projektą atlikta

10. PASAULĖŽIŪRA, EVOLIUCIJA IR TEILHARD DE CHARDIN 1973/5 geguze; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Tęsinys iš balandžio numerio 6. Priekaištai Teilhard'o evoliucijos interpretacijai Nieko, žinoma,

11. PASAULĖŽIŪRA, EVOLIUCIJA IR TEILHARD DE CHARDIN 1973/6 birzelis; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Tęsinys iš gegužės numerio ir pabaiga f) Peikiamas Teilhard'as ir už tai, kad jis nuvertinęs asmenį,

12. PILNI PILVAI, TUŠČIOS SIELOS 1973/7 rugsejis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Kai kurios maišto priežastys Amerikoje "Be tvirto savęs suvokimo ir savo gyvenimo tikslo žmogus negali

13. JACOUES MARITAINUI MIRUS 1973/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Šį pavasarį, balandžio 28, mirė prancūzų filosofas Jacąues Maritain. Tai mūsų amžiaus

14. HUMANISTINIU VERTYBIŲ UGDYMAS 1973/10 gruodis; Autorius : JUSTINAS PIKŪNAS
Dalis minčių iš paskaitos, skaitytos LKMA IX suvažiavime 1973.IX.1 Bostone.Pradedant šią temą

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai