Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1973 2 vasaris
 

1. RUSIFIKACIJA SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1973/2 vasaris; Autorius : ALBERTAS ZUBRAS
Didžiausioji pasaulio valstybė SSSR — 22,4 milijonai kv. km plotas — valdo 241,7 milijonus gyventojų.

2. 1972 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE 1973/2 vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
a. VLIKo valdyba 1972 m. apyskaitiniame pranešime savo veikimą skirsto penkiom sritims: tarptautinei,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai