Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1973 5 geguze
 

1. A. KURŠAIČIO ŽODYNO III-SIS TOMAS 1973/5 geguze; Autorius : Antanas Klimas
Aleksandras Kuršaitis /Alexander Kurschat, Lietuviškai - vokiškas žodynas/ Litauisch - Deutsches

2. NAUJA P. LOSSOVVSKIO KNYGA 1973/5 geguze; Autorius : Pr. Čepėnas
P. Lossovvskio — Kraje baltyckie od demokraeji parlamentarnej do dik-tatury (1918 - 1934) — Pabaltijo

3. KOLEKTYVINIS VEIKALAS APIE ERETĄ 1973/5 geguze; Autorius : Juozas Girnius
Didysis jo nuotykis — Prof. J. Eretas tarnyboje Lietuvai — tokia dviguba antrašte Brooklyne, N. Y., 1972

4. KUNIGAI SOVIETINIAME TERORE 1973/5 geguze; Autorius : Bl. Ramelis
"Krikščionio gyvenime" knygų serijos leidinys Nr. 8 yra Mato Raišupio parašyti Dabarties kankiniai,

5. SOVIETINIS ŽVILGIS Į FILOSOFIJOS ISTORIJĄ 1973/5 geguze; Autorius : K. Skrupskelis
Prieš penkerius metus (1968) Vilniuje Minties leidykla yra išleidusi 103 puslapių knygelę "Iš

6. A. MUSTEIKIO "KIAUROS RIEŠKUČIOS" 1973/5 geguze; Autorius : V. Kulbokas
Antano Musteikio romaną "Kiauros rieškučios" praeitų metų pabaigoj išleido Lietuviškos Knygos Klubas

7. LEIDINYS APIE JURGI KRASNICKĄ 1973/5 geguze; Autorius : J. G.
Studentų Ateitininkų Sąjunga Čikagoj 1972 išleido V. Liulevičiaus redaguotą leidinį Jurgis Krasnickas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai