Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1973 8 spalis
 

1. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES IV SEIMAS 1973/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas St. Barzdukas atidaro PLB IV seimą. Šiame seime St. Barzdukas

2. Pokalbis su Vaclovu Sidzikausku 1973/8 spalis; Autorius : Vaclovas Sidzikauskas
1. Kaip iš dabartinės amžiaus perspektyvos atrodo jau nueitasis kelias?Į tą klausimą norėčiau

3. JONO NAUJALIO MUZIKINĖ VEIKLA IR KŪRYBA 1973/8 spalis; Autorius : KUN. LADAS BUDRECKAS
Muzika yra kažkas "dieviška" ir skirtinga nuo visų kitų meno rūšių. Figūrinio meno kūrėjai ima savo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai