Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1972
Categories 1972
1 sausis -vasaris (25), 3 kovas (22), 4 geguze (17), 5 birzelis (21), 6 rugsejis (17), 7 spalis (19), 8 lapkritis (20), 9 gruodis (25), balandis (15)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Berželis ir sėtuvė (beletristika) 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : KATILIŠKIS MARIUS
Ignas Pamparas grįžo iš karo. Po metų kitų valdžia jam davė žemės sklypą, geros žemės, geroje

2. VLADAS ŠLAITAS Eilėraščiai 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : ŠLAITAS VLADAS
 ESU PAŽENKLINTAS Kadangi trisdešimt nesimatymo metų tavęs nepakeitė, kadangi kiekvieną

3. LIŪNE SUTEMA Badmetis (eilėraštis) 1972/3 kovas; Autorius : SUTEMA LIŪNE
BADMETISJuodos dėmės ant vaisių —Amarasropoja sodais — bus tuščios pintinėsir išdžiūvus burna

4. Mano šermukšnis (eilėraštis) 1972/3 kovas; Autorius : OBCARSKAS ČESLOVAS VALDEMARAS
Tai buvo prieš daug metų, tolimoje praeity.Buvau dar vaikas ir klaidžiojau po pavasario girias,ir atradau

5. Al. Baronas Piūvis (beletristika) 1972/3 kovas; Autorius : BARONAS ALOYZAS
Sėdėjom su kaimynu daktaru kieme po laukine obelim ir kalbėjomės apie laiką ir žmones. Ant medžių jau

6. "Sidabrinė diena" Čikagos scenoje 1972/3 kovas; Autorius : Šimkus A.
Dainavos ansamblis lietuvių išeivijos kultūriniame gyvenime yra įrėžęs atmintiną vagą. Savo

7. Eilėraščiai 1972/balandis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
H. Nagys kalba, priimdamas LRD 1969 m. literatūros premiją, kuri buvo įteikta LKMA suvažiavime Toronte

8. Eilėraščiai 1972/4 geguze; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
V. Remeika: Vienišas molas vakarėjant (1969)KELYJENiekas kelyje neklausinėjo, Ar išeiname, ar grįžtame.

9. Šventoji pieva migloje 1972/4 geguze; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
(Melotragikomedijos "Paskutinis piknikas" trečio veiksmo pradžia)Ankstus rytas. Pieva prie lietuviškos

10. Eilėraščiai 1972/5 birzelis; Autorius : Danguolė Sadūnaitė
MIŠKAS: SIELOS SLĖPTUVĖ 1.Ateina mėnuo kas vakaras:nuplauna kojas šviesa - -2.Dabar skubėsiu į

11. V. Mykolaitis - Putinas 1972/5 birzelis; Autorius : VANDA ZABORSKAITĖ
Šis dr. V. Zaborskaitės, Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros buvusios dėstytojos

12. Kai Salomėja Nėris gyveno pas Putiną 1972/5 birzelis; Autorius : MAGDELENA SLAVĖNIENĖ
A t s i m i n i m a iSalomėja Nėris savo studijų metu priklausė studentų ateitininkų meno draugijai

13. Birželio 15 1972/5 birzelis; Autorius : V. Mykolaitis - Putinas
Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą. Šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės: Prieš metus vergovėn tau

14. Prancūzų romanas (1960 - 70) 1972/5 birzelis; Autorius : VYTAS V. GAIGALAS
Kiek atidžiau pasidairius po prancūzų literatūros padangę, gaunamas įspūdis, kad šio šimtmečio

15. Eilėraščiai 1972/5 birzelis; Autorius : ZENTA TENISONAITĖ
VASARAAš myliu vasarą pačiam žiedų žydėjime, kada kviečių laukai geltono aukso, kada išdykęs

16. JAZMINAI 1972/5 birzelis; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
Ditos nebėra . . . Padedu laikraštį, graibausi kišenėse degtukų. Užtraukus dūmą, gal praeis tas

17. Eilėraščiai 1972/6 rugsejis; Autorius : ALFONSAS GRICIUS
PASKUTINIS NOKTIURNASJei būčiau magikas, statyčiau gatvę Sutemstant jūroms skliauto pakrašty; Iš

18. STRUKTŪRINIAI PASIKARTOJIMAI DOSTOJEVSKIO ROMANE "NUSIKALTIMAS IR RAUSMĖ" 1972/6 rugsejis; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Dostojevskio Nusikaltimą ir bausmę galima, paviršutiniškai kalbant, priskirti prie kriminalinių romanų.

19. Istorija iš pirmųjų šaltinių 1972/6 rugsejis; Autorius : JURGIS JANKUS
Šios istorijos atsiradimo priežastis visiškai atsitiktinė. Niekas manęs nei prašė, nei ragino, net ir

20. K. V. BANAIČIO "JŪRATĖ IR KASTYTIS" 1972/6 rugsejis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
"Jūratės ir Kastyčio" operos trečiojo veiksmo scena Jūratės rūmuose. Centre: Jūratė — D.

21. Dailininko L.Surgailio darbai 1972/6 rugsejis; Autorius : L. Surgailis

22. Dailininko L.Tuleikio darbai 1972/6 rugsejis; Autorius : L. Tuleikis

23. Eilėraščiai 1972/7 spalis; Autorius : Austė Pečiūraitė
R. Viesulas Dvidešimt trečioji diena (1971)Tiltas aukštai virš upės raudonos užuolaidos plevėsuojapro

24. apie savo dailę (pasikalbėjimas) 1972/7 spalis; Autorius : Romas Viesulas
Paskutiniuosius trejus metus dail. Romas Viesulas buvo išvykęs į Romą dėstyti The Tyler School of Art,

25. STRUKTŪRINIAI PASIKARTOJIMAI DOSTOJEVSKIO ROMANE "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ" 1972/7 spalis; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Tęsinys iš rugsėjo numerio Tuo būdu paruošęs ketvirtojo rato situaciją — ne tiesiogiai per

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai