Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1972
Categories 1972
1 sausis -vasaris (25), 3 kovas (22), 4 geguze (17), 5 birzelis (21), 6 rugsejis (17), 7 spalis (19), 8 lapkritis (20), 9 gruodis (25), balandis (15)
 

1. 1971 metai 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Vaitiekūnas V.
Netrūko ir veiklos, ir "peklos"Tą pačią pereitų metų pabaigos dieną, kai buvo sėdama rašyti jų

2. 1971 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : VAITIEKŪNAS VYTAUTAS
Pagal VLIKo valdybos veiklos programą 1971 VLIKas turėjo stebėti tarptautinius įvykius ir veikti visur,

3. JAV LB politinių studijų dienos 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : vrg.
1971 gruodžio 11-12 Filadelfijoje JAV LB centro valdybos suruoštos studijų dienos savo tikslu pabrėžė

4. Ekologinė krizė 1972/3 kovas; Autorius : PALUBINSKIENĖ SAULĖ
Mes visi esame astronautai erdvėlaivyje, kurį vadiname Žeme. Savo nesibaigiančioje kelionėje apie

5. Pekino - Maskvos santykių įtaka Lietuvos klausimui 1972/3 kovas; Autorius : GURECKAS ALGIMANTAS P.
Šis pranešimas, jį kiek sutrumpinus, buvo skaitytas JAV Lietuvių Bendruomenės studijų dienose, 1971

6. Donum Balticum 1972/3 kovas; Autorius : SKARDŽIUS PRANAS
Norvegas Christian S. Stangas, Oslo universiteto slavų kalbų profesorius, 1970 kovo 15 sulaukė 70 metų

7. LIETUVOS JAUNIMAS MOKYKLOJE 1972/4 geguze; Autorius : J. Vaškūnas
Mokykla visada stovėjo ir stovi didžiųjų tautos interesų centre. Lietuvių tautai ją reikėjo dar ir

8. Pilėnų dvasia tebegyva 1972/5 birzelis; Autorius : Henrikas Nagys
XIV a. kryžiuočių kronikose aprašytasai Pilėnų pilies gynėjų ir jų vado Margirio herojiškas žygis

9. LIETUVYBĖ 2000 METAIS 1972/7 spalis; Autorius : HENRIKAS ANTANAITIS
H. Antanaitis savo paskaitą skaitė kongreso uždaryme Toronte liepos 16. Čia jo paskaita pateikiama

10. IŠEIVIJOS JAUNIMAS IR PAVERGTA LIETUVA 1972/7 spalis; Autorius : VINCAS BARTUSEVIČIUS
V. Bartusevičiaus paskaita skaityta kongreso atidarymo baigiamajame posėdy Čikagoj liepos 3. Čia ji

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai