Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1972
Categories 1972
1 sausis -vasaris (25), 3 kovas (22), 4 geguze (17), 5 birzelis (21), 6 rugsejis (17), 7 spalis (19), 8 lapkritis (20), 9 gruodis (25), balandis (15)
 

1. KRIKŠČIONIS TARP KOLEKTYVIZMO IR INDIVIDUALIZMO 1972/4 geguze; Autorius : Pr. Gaida-Gaidamavičius
Kolektyvistinis ir individualistinis žmogus Žvelgiant į kolektyvizmo ir individualizmo apraiškas,

2. Dar dėl poterių kalbos 1972/4 geguze; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Bemoderninant mūsų poterių ir aplamai liturginę kalbą, nemažai jau padiskutuota dviem poterių kalbos

3. Praeities stagnacija — dabarties krizė 1972/5 birzelis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Kai kurios dabarties konfliktų priežastys katalikų dvasiškijojeDabarties krizė nėra išimtinė

4. Išeivijos lietuvių jaunimo prasmės beieškant 1972/7 spalis; Autorius : ANTANAS SAULAITIS
A. Saulaičio paskaita, skaityta kongreso atidarymo posėdy Čikagoj birželio 30, yra paskelbta "Drauge"

5. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEIMOJE 1972/7 spalis; Autorius : Marija Papaurelienė
Rimantas Žukas: Jaunos šeimos portretas (nuotrauka, jaunimo kongreso foto parodoj lai­mėjusi I premiją).

6. LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEIMOJE 1972/7 spalis; Autorius : Zina Piečaitienė
Jaunimo kongreso atstovų grupė diskusiniame būrelyje. Nuotr. V. KauliausŠiais metais devynių skyrių

7. IR VIS DĖLTO NE TAIP 1972/8 lapkritis; Autorius : ANTANAS SALYS
Kolega L. Dambriūnas į mano straipsnį Laiškuose Lietuviams čia atsiliepia dvigubai ilgesniu ir gana

8. Teilhard'o krikščionybė 1972/9 gruodis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas? Mūsų filosofas Antanas Maceina į pasirinktųjų "Didžiųjų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai