Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1972 9 gruodis
 

1. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA 1972/9 gruodis; Autorius : STASYS YLA
50 metų sukakties progaPaskaita skaityta LKMA 50 sukakties minėjime New Yorke 1972.IV.30. Minėjimą

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai