Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1971
Categories 1971
1 sausis (17), 10 gruodis (25), 2 vasaris (20), 3 kovas (23), 4 balandis (24), 5 geguze (23), 6 birzelis (27), 7 rugsejis (17), 8 spalis (19), 9 lapkritis (19)
 

1. ŽVILGSNIS l 1971 METUS 1971/1 sausis; Autorius : Juozas Girnius
Simas Kudirka išbudino1970-tieji metai slinko gana rutiniškai, o tautinio vieningumo atžvilgiu — ir

2. PULGIS ANDRIUŠIS 1971/3 kovas; Autorius : ALBERTAS ZUBRAS
PULGIS ANDRIUŠIS (1907.III.18 - 1970.XII.19) Pereitų metų pabaigoje Australijoje mirė Pulgis

3. Vidurkine dr. P. Joniko sukaktis 1971/3 kovas; Autorius : PRANAS SKARDŽIUS
Paprastai minimos 60 ir 70 metų sukaktys, bet šiuo atveju (redaktoriui sutikus padaryti išimtį) tenka

4. JAUNIMO PRAMOGOS ŽEMAIČIUOSE 1971/4 balandis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Pagrindinė, ir beveik vienintelė, viską nustelbianti, jaunimo linksminimosi forma dabar yra šokiai. Taip

5. JAV Lietuvių Bendruomenes darbo kliūtys ir jų priežastys 1971/5 geguze; Autorius : ANTANAS GAILIUŠIS
Spausdiname šį diskusinį straipsnį, laikydamiesi nusistatymo, kad kultūros žurnalas turi likti atviras

6. PAMIRŠTOJI PIONIERE Santeklių Ona Bagnickaitė 1971/5 geguze; Autorius : Vanda Sruogienė
Ona Bagnickaitė buvo pirmoji menininkė Lietuvoje, kuri pradėjo platesniu mastu taikyti mūsų liaudies

7. VEIKLUS IR PALAIMUS GYVENIMAS 1971/5 geguze; Autorius : Leonardas Andriekus
Prel. Pranciškaus Juro 80 m. amžiaus progaLiūdna stebėti, kaip smarkiai retėja mūsų senosios kartos

8. PRANAS PADALIS 1971/5 geguze; Autorius : Adolfas Damušis
Balandžio 5 dieną 2:30 ryte prof. dr. Pranas Padalis išsiskyrė iš mūsų tarpo po sunkios ir ilgos

9. IV DAINŲ ŠVENTĖ 1971/7 rugsejis; Autorius : Vladas Jakubėnas
("Veidu atgal" į nuobodumą; B. Budriūno kantata kaip antitezė; rezultatus — neblogas; kuriuo keliu

10. JAUNIMO KONGRESUI BESIRENGIANT 1971/8 spalis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Artėjant Pasaulio lietuvių jaunimo antram kongresui, jau prasidėjo jo reklama. Spaudoje skaitome

11. Zenonas Ivinskis (nekrologinis intarpas) 1971/10 gruodis; Autorius : Red.
Prof. dr. Zenonas Ivinskis1906.V.25 - 1971.XII.24Nebesulaukė autorius savo paskutinio straipsnio, gauto

12. Stasys Šalkauskis lietuvių tautinės misijos raidoje 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Brazaitis
1. Žmonės ir tautos su ambicija. — Ameri-koje įprasta apie žmogų teirautis: kokia yra jo"ambicija"?

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai