Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1971 1 sausis
 

1. LAISVINIMO POLITIKA IR AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 1971/1 sausis; Autorius : Juozas Kojelis
Pavergtųjų Europos Tautų sei­mas, posėdžiavęs New Yorke 1970 rugsėjo 15, priėmė eilę nutarimų,

2. LIETUVIŲ KOPLYČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJE VATIKANE 1971/1 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
Vasarą šv. Petro bazilikoje Va­tikane iškilmingai buvo pašven­tinta koplyčia, skirta Lietuvos

3. TARPTAUTINIS TEOLOGŲ KONGRESAS 1971/1 sausis; Autorius : Petras Celiešius
Tarptautinis teologų kongresas 1970 rugsėjo 12 - 17 Briusely, Bel­gijoj, sutelkė apie 850 dalyvių (apie

4. NOBELIO EKONOMIKOS PREMIJĄ PASKYRUS SAMUELSONUI 1971/1 sausis; Autorius : Leonardas Dargis
1970 m. ekonomikos mokslų Nobelio premija paskirta Massachus-setts Institute of Technology ekonomikos

5. MŪSŲ BUITYJE 1971/1 sausis; Autorius : Administrator
M i r t y s. — Australijoj, Adelaidėj, gruodžio 19 mirė rašytojas Pulgis Andriušis. Atskiru straipsniu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai