Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1971 5 geguze
 

1. Balys Auginas — Eilėraščiai 1971/5 geguze; Autorius : Balys Auginas
IŠDUOTASISSimui Kudirkai,Žmogui, iškeistam j žuvį.Esu, lyg apeigų žuvis: AukaAugurų barbariškam

2. Barzdos ir rožes 1971/5 geguze; Autorius : PETRAS MELNIKAS
Barzdotas Terry viena ranka prilaikė seno Volkswageno vairą. Veidrodėlyje jis matė tingiai išsitiesusį

3. Kompozitorius Igoris Stravinskis 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Kompozitorius Igoris Stravinskis, sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė New Yorke balandžio 6, palaidotas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai