Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1971 6 birzelis
 

1. Eilėraščiai ir "Aš buvau dideliame mieste" 1971/6 birzelis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
SEKMINĖS*Žaltvykslės ir kaukai seniai pradingo, Dievai ir žmonės ūkanoj sapnuoja, Užvožė amžių

2. Eilėraščiai ir "Lentyna" 1971/6 birzelis; Autorius : Jurgis Janavičius
DAR SAULĖS DAUG Alg. J.Dar saulės daug, vidudieniais tvankumo .. . Dar žydi beladonos, ir žydi imbiras ir

3. "Traviata" (Čikagos liet. operoj) 1971/6 birzelis; Autorius : Vladas Jakubėnas
Čikagos lietuvių operos šis sezonas keletu atžvilgių skyrėsi nuo įprastinių. Visų pirma: nebuvo

4. Eilėraščiai 1971/6 birzelis; Autorius : Zefirina Balvočienė
KAM JĮ VIENĄ?Tu, kuris viršūnę kalno - - debesį, erelį,saulę —- —-jiems — takus šviesių

5. Klausimai 1971/6 birzelis; Autorius : Nelė Mazalaitė
Tais, dar taip nesenais laikais, kai mūsų girios buvo ypatingai palaimintos, nes kaip skydas dengė nuo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai