Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1971 10 gruodis
 

1. "PUSINIS" JAUNIMO LIETUVIŠKUMAS 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Girnius
"Jaunimo darbas ir širdis — lietuvių tautos ateitis". Toks šūkis parinktas kitų metų jaunimo

2. LSS — SNAUDŽIANTIS MILŽINAS 1971/10 gruodis; Autorius : Almis Kuolas
Jau susidariusi tradicija kiekvienais metais, mokslams prasidėjus ir įsibėgėjus, suruošti Šiaurės

3. VLADAS MOTIEKAITIS 1971/10 gruodis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Šias eilutes skiriu pagarbiam savo ilgamečio smuiko mokytojo atminimui, apie jo tragišką mirtį

4. BANDYMAS PAGERBTI RAŠYTOJUS 1971/10 gruodis; Autorius : Alfonsas Nakas
Detroite rašytojo pagerbimo akademija: viršuje — garbės prezidiumas (iš kairės — paskaitininkas St.

5. TAMOŠAIČIŲ KŪRYBOS PARODA BOSTONE 1971/10 gruodis; Autorius : Red.
Galime prileisti, kad Antano ir Anastazijos Tamošaičių dailės paroda Bostone (XI. 1-13) buvo meninės

6. UKRAINIEČIŲ SINODAS 1971/10 gruodis; Autorius : S. Z
Visuotiniam Bažnyčios sinodui (apie jį bus kitame numery plačiau — red.) besibaigiant, kardinolas J.

7. LIETUVA CORDELL HULL MEMUARUOSE 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Lišva
Šių metų spalio mėnesį suėjo šimtas metų, kai gimė Cordell Hull (1871 - 1955), ilgiausiai ėjęs

8. MŪSŲ BUITYJE 1971/10 gruodis; Autorius : Red.
— Jungtinių Tautų Trečiojo komiteto posėdžiuose XI.15-16 JAV atstovas kongresmanas E. J. Derwinski

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai