Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VLADĖ BUTKIENĖ   
SU IŠEINANČIŲ ŽINGSNIAIS ATEINA SENATVĖ

Prinokusių varpų sunkiame bangavime,
Džiūstančių lapų dusliam šlamesy,
Aukštai skrendančių gervių rykavime
Ir išeinančių žingsniuos, ir tenai tu esi . . .

Matau gelstančias saulėj rugienas
Ilgų metų pilkam audime,
Lapus, padrikai išblaškytus papievėm,
Ir visur atpažįstu tave.

Girdžiu tavo pailsusias kojas
Sunkiai slenkant taku prietemoj:
Po jom džiūsta žaliausia velėna,
Ilga brydė palieka rasoj . . .

Žinau, kad prie vartų sustosi,
Lyg netyčia, pabelsi į mano duris . . .
Aš tyliu ir klausau, ir galvoju:
Nepakelsiu nė piršto —jos tau pačios atsidarys

Įeini, tartum laukiamas svečias,
Atsisėdi prie mano šalies;
Ranka mano sugrumba, kai spaudi savojoj —
I r nenoroms lėtėja plakimas širdies . . .

Kai galvą lieti savo pirštais kaulėtais,
Plaukai man pabąla, kaip sniego laukai . . .
Veidą raukšlės takais išvagoja . . .
Su išeinančių žingsniais pas mane atėjai . . .

ŽINOMI NEŽINOMI

Po kojomis daiktai:
Maži, seni, pilki — taip žinomi.
Einam, praeiname nepastebėję —
Tokie kasdieniški,
Taip monotoniškai nuobodūs jie
Mūsų šviesių akių geram regėjime!

Nubėgame, neklausiame;
Kodėl jie žavi širdį tik iš tolo?
Kodėl tiktai iš tolo gundo ir masina?

Taip atvirom akim prie tolimo aklai vis skubame . . .
Kad tik toliau nuo mažo, seno, pilko . . .
Kad tik greičiau prie to paties, bet tolimo, nežinomo . . .
MINUTES VERIU, KAIP KAROLIUS

Žiūriu į laikrodžio rodyklę:
Upių vandeniu laikas nubėga tolyn,
Tiksėdamas vienodai minutę po minutės.
Nors būtumei pačiame puotos sūkury . . .

Tai kas, jei suversiu minutes, kaip karolius,
Tai kas, jeigu jas pavadinsiu Tabu?
Nė vienos, nė vienos neberandu prasniingos,
Nors laikrody jas milijonais seku . . .
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai