Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Katalikų studentų konferencija Miunchene PDF Spausdinti El. paštas
Kovo 18 d. Miuncheno rotušės salėje įvyko „Cathunito“ konferencija, kurios svarbiausiu pasitarimų punktu buvo emigracijos klausimas. Tuo reikalu įsteigta Informacijų Centras ir kreiptasi į Vatikaną prašant paramos. Be to, priimta dešimties punktų programa, kuri išsiuntinėta atatinkamiems valstybių organams.

Konferencija užsitęsė 5 vai. Buvo skaitomi įvairūs referatai. Iš lietuvių pusės referatą tema „Užsieniečių studentų socialinė padėtis“ skaitė J. Pikūnas.

Konferencijoj dalyvavo septynių tautybių atstovai ir vok. švietimo min. atstovas dr. Treppich.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai