Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Autografas, du estiški eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aleksis Rannit   
TIES BRASTA      
                                
Aušros miglų šviesoj
ją skalbiančią matau
ties upės brasta.              
                                                
Ir kai sklaidosi rūkas
nuo gyslotų Jonijos uolų,
ji ateina paskutiniam sudiev.
                                              
Įsmeigęs akis atsigrįžau —
ir regiu ją, amžinai pasinėrusią
balto švytėjimo
tyloje.
                                                  
O šviesa, kaip tu vadinies,
kada šalnoj sustingsti
ant Kifaros stygų?
                                            
Kaip įtakos žiema,
pražilęs alyvų medi.
ir sutirpusi mano viltie —
tokia yra mano motina.
                                  
BE VĖJO

Mano trigubas angele —
draugyste,
atlaidume,
eilėrašti!
Nei rūstybės,
nei žemiško pakvaišimo.

Vien tik
pilkas gintaras
tavo akių,
ir tik dangaus pilkumas
didinguose medžiuose
mūsų mažam
kapinyne.

Tik vienas
žodžio skiemens
padvelkimas.

Vertė Bronys Raila

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai