Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. TELESFORAS VALIUS PDF Spausdinti El. paštas

DAIL. TELESFORAS VALIUS,
šiemet gruodžio 1 d. miręs Toronte, Kanadoje. Velionis buvo vienas iš stipriausių ir originaliausių lietuvių grafikų, savo talentu daug prisidėjęs prie šios meno šakos modernaus išsiskleidimo nepriklausomybės laikais. Jis gimė 1914 liepos 10 Latvijoje. Augo Žemaitijoje. Baigė Kauno meno mokyklą, profesoriavo Vilniaus dailės akademijoje ir Freiburgo meno ir amatų mokykloje. Taip pat ir keliose Toronto mokyklose dėstė meną. Visą amžių pasižymėjo kūrybingumu ir veiklumu dailės srityje. 1950 - 1965 rūpinosi Aidų menine priežiūra.

Telesforas Valius — Iš ciklo "Maras" (medžio raižinys) 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai