Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Isaak Bashevis Singer PDF Spausdinti El. paštas
Isaak Bashevis Singer, Nobelio premijos už literatūrą laureatas.

Jam spalio 5 paskyrimas Nobelio premijos yra staigmena. Daugelis manė, kad Si garbė teks pasaulinio garso anglų rašytojui Graham Greene. Isaak Bashevis Singer neturėjo tokio žinomo vardo gal daugiausia dėl to, kad rašo šnekamąja Rytų Europos žydų kalba (yiddish). Jo ir visų knygų temos išplaukia iš europiečių žydų buities. Nobelio premijos skyrimo dokumente šis autorius iškeliamas kaip "užsidegėlis pasakotojas, kuris, įleidęs šaknis į Lenkijos žydų kultūrą, savo temomis priartėjo prie žmogiškos buities visuotinumo".

Isaak Bashevis Singer gimė 1904 liepos 14 Badzymin vietovėje, Lenkijoje. Jo tėvas ir senelis buvo rabinai. Taip pat ir būsimajam Nobelio premijos laureatui siūlyta ši profesija, į kurią jis nelabai linko. Tačiau auklėjimą bei išmokslinimą įgijo rabinų seminarijoje. Rašytojo karjerą pradėjo nuo žurnalizmo ir ją išugdė JAV, atvykęs čia 1935 ir apsigyvenęs New Yorke. Jo raštų lobis nėra menkas — iš viso 29 knygos: 8 knygos novelių, 7 pasakojimų, 11 knygų vaikams ir 3 autobiografinės.

Šių metų Nobelio premijos laureatas yra giliai religingas ir aukštos moralės skelbėjas. Jo kalba gruodžio 8 Stock-holme, priimant premijos diplomą ir 164,770 dol., pasižymėjo religinių bei moralinių vertybių užakcentavimu.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai