Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Henrikas Radauskas   

LA SORELLA DELLA LUNA

Mėnulio Sesuo — taip poetai senovėj vadindavo Veneciją.
(Iš knygos apie Pietro Longhi)

Juokiasi signorina,
Dieviškas gyvulys.
Žiūri į dangų gryną,
Rausvą kaip obuolys.
Šiandien tikrai nelis.

Gatvėj nusmuko batas,
Aš krisdama juokiuos.
Kaip iš dangaus — abatas,
Ima ieškot sunkiuos
Lūpų spalvos šilkuos.

Naktį raketų rojus
Karnavalą nušvies.
Donna užsisvajojus.
Arlekinas — herojus
Atplaukia ant žuvies.

Byra Scarlatti trelės,
Opera tarp gėlių.
Lūpos — kaip pumpurėlis,
Balsas — kaip vyturėlis,
Laukti nebegaliu.

Atlekia Arlekinas,
Kaukės ir gyvuliai:
Krokodilai, merginos —
Violettos, Zerbinos,
Astrologai, drambliai.

Fleitos pradėjo lieti
Liūdesį pro lapus.
Jeigu norės lydėti,
Naktį neteks liūdėti:
Vėjas žvakes užpus.

Juokiasi Arlekinas:
Meilė — tai vanita.
Tyška į jūrą vynas,
Supas gelmėj gėlynas,
Kyla diena balta.


VAKARAS PAJŪRY

Diena nežinojo: išeiti ar likti,
Nusilpęs rausvumas užliejo žoles,
Medžius ir suplyšusio debesio pyktį
Ir žvejo vežimą ir jo žuveles.

Arklys atsidusdamas kramtė atolą,
Klajojo po pievą jo siela sunki,
Ir matė žvejys, kaip kometa nupuola
Ir gęsta ant ašaros arklio aky.

Pamišusios erdvės maurodamos gaudėsi,
Jų riksmo krantai ligi ryto klausys.
O ruoniai, pavargę nuo amžino gaudesio,
Užmigs, prisipylę tamsos į ausis.
KEISTAS PAVASARIS

Raganos gyvena žemės viduriuos
(Kaip sako Simanas Magas, skelbęs,
Kad angelų kalinama prostitutė Helena
Padėjusi jam sukurti pasaulį).

Raganos, gyvenančios žemės viduriuos,
Atsargiai ąžuolo šaknimis kyla,
Liejasi liemeniu, medžio šakom
(Žievė nuo karščio pradeda svilti),
Iš medžio viršūnės nušoka žemėn,
Drauge nušoka linksmas chaosas,
Ir štai prasideda juokingas pavasaris,
Nepranašautas jokių pranašų:

Bitės užpuola premijuotą gaidį,
Pablūdęs perkūnas daužosi upėj,
Varo prieš srovę elektrinį vandenį.
Vėžiai ropoja į raganų medį,
Pasiekia šakas jau gražiai raudoni,
Ąžuolas, išsprogęs, pradeda skristi,
Numuša lėktuvą.

Žemėn pabyra kulkosvydžių juostos,
Šakutės, stiklinės akys, fortepijonai,
Šeši balionai juoko dujų
Ir didelė šeima baltų pelių.

Frakuoti fortepijonai, nubėgę prie upelio,
Ima skambinti valsą "Gražioji Elena". 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai