Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aleksandras Radžius   
VIENUOLIO VALANDA

AVE MARIA

Zenito soste rymo
Ironiška naktis.
Many vienuolio žymę
Išdegino ugnis
Įkaitusių žarijų
Likimo pelenuos.

O būk, Sveika Marija,
Pradžia kitos dienos.


VIENUOLIO MALDA

Tavęs, gyvenime, ilgėjaus,
Ir štai—prasiskleidė diena—
Viena vienuolio valandėlė,
Kurios ir man, ir tau gana.

Jau nieko man daugiau nereikia,
Nes tu man džiaugsmas ir žaizda.
Užpildyk visą naktį klaikią,
Viena vienuolio valanda.


LEDAS

Jaučiu, į veidą šaltis dvelkia
Sunkaus laukimo valandų,
Ir aš meldžiuos: o, saule, kelkis,
Pavirtus rudenio ledu.

Nejaugi man tavęs jieškoti
Tarp šio laukimo valandų?
Leisk bent sekundę nežinoti,
Kad tu pavirtusi ledu.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai