Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Danguole Sadūnaitė   

Į VANDENIS

1.
"Einam", sako Mirtis.
"Einam, einam!
Sugrįžtant ne metas tausotis"

Plaukai linguoja.

Žviluoja
Žvynai
Pasroviui.


2.
"Pakilo vanduo —
Lengviau bus išplaukti.
Su vandenimis išplaukti".

Baisus
Šaltas vanduo —
Slepia
Šiltąją Gelmę.

MEDĮ JEIGU PRAEIČIAU, LAPO SPALVĄ, ORĄ

I.
Medį
jeigu praeičiau,
lapo spalvą,
orą —
tave pasiekčiau.
Jeigu praeičiau
medį,
lapo spalvą,
orą . . .

II
Paukščiai
oras
saulė
plaukia manyje —
skrieja.
Plukdo
į dulkes.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai