Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė O. B. Audronė   

GIMIMO DIENOJ

Gana jau būti užsidariusiai —
Juk niekas nemirė.
O aplinka taip netikra,
Kad nežinau,
Ar palytėjus neišnyks —
Juk niekas nemirė —
Suruošim puotą —
Teskamba juokas
Pro langus, pro duris
Kaip tuomet.
Bet kas gi juoksis,
Jei aš
Šiandieną juoktis negaliu
Ir mano motina
Už visas labiausiai mylima,
Prieš daugel metų
Šiandien pagimdžiusi mane,
Ar tu iš sodų Viešpaties
Matai mane?
Senai jau lankėmės
Viena pas kitą
Sapnų take —
Ar tu matai mane, mamyte?—
Apkabinu tave    -i
Aštuonianyčių raštuose
Ir tavo rankų šilumą


Juntu gyvai suaustą.
Ir tu žinai,
Kad tavo kūdikis
Dar juoktis neišmoko.
O tu gimdei kančioj.
Gyvenimas — akimirka,
Ar pasitiksi mane,
Mama,
Ir kur mane priglausi
Panešiot.
O kartais pavargstu labai,
Kai niekas čia nepanešioja,
Mama!
Tik aš nešioju viską.
O kartais pavargstu labai,
Kai niekas nepaklausia,
Ar sunku, O žingsniai plakasi,
Tartum balandžiai pašauti —
Tai panešioki mane,
Mama! —
Ateiki nors sapne —
Aš, tavo kūdikis, šaukiuosi —
Ar panešiosi,
Ar panešiosi?!...

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai