Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MEŠKUITIS: KUNIGAS MYKOLAS. PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Aug. R.   
1949 m. 200 p.
šiai knygai gal geriausiai tiktų atsiminimų vardas. Autorius ir pats prisipažįsta, kad tai yra "atviros širdies išpažintis".

Perskaičius šį veikalą, reikia tarti: jis parašytas atvirai ir nuoširdžiai. Visur jame randi ir tam tikrą lietuvišką lyriškumą. Jame susiduriame su lietuviškosios tikrovės dalele pereitojo amžiaus gale, kada eina pasakojimas, ir su nemaža psichologinių ir filosofinių bei religinių samprotavimų. Pastarųjų daugiau yra antroje dalyje. Pirmoji dalis pavadinta "Jauno kunigo gyvenimo pradžia parapijoj", o antroji — "Užrašai. Jis pažymi savo vidujinio gyvenimo psichinius momentus".

Šioji knyga nevaro plačių gyvenimo barų. Ji yra lyg ir uždara, ir pats kunigas Mykolas yra savyje užsidaręs, susitelkęs savo jausmuose ir susimąstymuose, šiuo veikalu autorius, jau pasiekęs žilos senatvės, nesiekia nė kokių literatūros ar stiliaus prašmatybių. Jam terūpėjo pažvelgti į savo tolimas dienas ir atžymėti savo išgyvenimus tada, kada jis buvo jaunas.    Aug. R.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai