Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
CHANG YUNG PDF Spausdinti El. paštas
IŠSISKYRIMO DAINA

Kalnų viršūnės
Pasislėpė už debesų baltų;
Švelnutis vėjas
Nustojo švokštęs
Pušyse.

Jei tu norėtum
Suprasti liūdesį širdies keleivio,
Pažvelk į mėnesį
Nuo vienišų terasos laiptų.

Šiuose dviejuose puslapiuose duodamos. IV jaunųjų dailininky parodos (Čikagoj kovo 19-27) dalyviy darby nuotraukoj. Šio puslapio I skilty: V. Krištolaitytės graviūra Paradoksas, II — K. Bulotaitės aliejaus darbas Crescendo ir P. Aleksos skulptūra Politikas. Nuotraukos V. Račkausko.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai