Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VAIZDŲ AIDAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. Vaitkus   
Vėl brėkšta, sklenda, lyg aušros šešėliai,
vaizdų aidai tolių skaisčių dienų . ..
Aidų kvapai, momentai švelniasieliai,
vėl su jumis pakirdęs gyvenu . ..

Sapnų naktis, svajų naktis žvainų,
lyg kad žvaigždžių tamsiam aksomo mėly .. .
Joninės tai. . . degą laužai — menu —
ir, lyg vėlių, jų dūmų debesėliai. . .

Bet nūn, kada man sieloj auštat vėliai
po tiek skausmų, po tiek klaidų liūdnų,
be dūmų jūs, tylieji debesėliai —
vaizdų aidai tolių skaisčių dienų. . .

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai