Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SAULĖGRĄŽA PDF Spausdinti El. paštas
Aš pakilau saulėgrąža į saulę.
Bet saulė nusileido.

Ant upės kranto dega laužas.
O Dieve mano!
Kad būčiau aš kaip laužas!
Kad būčiau žiburys,
Kuris paklydusiam keleiviui
Surasti padeda duris!

Kad būčiau bent maža maža liepsnelė!
Kad būčiau dūmas,
Kurį užuodęs pakeleivis
Jau žino, kad nušvis jam kelias
lr dinas nakties juodumas!

Aš pakilau saulėgrąža j saulę.
Kodėl ne švento Jono vabalėliu
Į tamsią naktį?
Kodėl tamsioj nakty, O Dieve,
Nemoku degti?
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai