Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MIRTlS IR MERGAITĖ PDF Spausdinti El. paštas
MERGAITĖ
Šalin, mirtie žiaurioji,—
Dar nebaigiau dainos!
Dar neisiu, nors ir moji!
Neliesk manęs jaunos!

MIRTIS
Duok ranką man! Jau vartai atviri
Eik šen, žiedeli, tu gražuole!
Tik neliūdėk! Nesu žiauri;
Saldžiai miegosi mano guoly.

Iš vokiečių kalbos vertė Leonardas Žitkevičius
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai