Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Vytautas Landsbergis PDF Spausdinti El. paštas

Vytautas Landsbergis, Lietuvos respublikos prezidentas (žr. 75 p.)
Nuotr. V. Maželio

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai