Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Palydimieji žodžiai apie J. Aputį PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. K.   
Pokario metu subrendusių lietuvių rašytojų gretose vieną iš pirmųjų vietų užima beletristas Juozas Aputis. Kartu su kitais gabesniais savo bendralaikiais Aputis lietuvių prozai atnešė daug naujų perspektyvų, prasmingumo akcentų ir stilistinio brandumo. Tematikos atžvilgiu Apučio smulkioji proza daugiausia yra kaimo novelės. Tačiau su įprastine mūsų "kaimietiška proza" jo kūrybą sieja tik silpni, paviršutiniai apmatai. Aputis nekataloguoja kaimo darbų, etnografijos, buitinės aplinkos. Kaime jis ieško žmogaus, išgyvenančio dvasinį atbudimą gilesnėms vertybėms, žmogaus pradedančio suprasti save, savo prasmę kasdienybės liūdesyj. Aputis jautrus vidiniam žmogaus nerimui, kurį žadina aukštesnių tikslų ilgesys. Daugiausia tradiciniu, bet savitu ir nuoširdžiai įtikinančiu stiliumi jo proza verčia skaitytoją ne tik gėrėtis kūrybiniu polėkiu, bet kartu įsijausti jo atveriamon problematikon.
Nors visuomeniniai motyvai Apučio kūryboje nėra iškeliami į pirmąjį planą, tačiau jie nesunkiai išskaitomi. Savo gyvenamos santvarkos atžvilgiu Aputis yra ateitin žvelgiąs idealistas. Jam rūpi, kad komunistinės santvarkos žmogus augtų tvirtas ne materialinių gėrybių sekiojimu, bet gilesnių vertybių suvokimu. Tokia Apučio kūrybinė pažiūra nėra priimtina daugeliui partijos ir kultūrinio gyvenimo biurokratų, kurie socialistinės santvarkos padėtimi nėra taip saugiai ir optimistiškai nusiteikę. Nepriimtina, žinoma, tokia pažiūra ir mums. Tačiau, praėjus tiems laikams, kuomet būdavo užsimerkiama prieš kitokių pažiūrų talentą, Apučio kūryba domina mus savo žmogišku gilumu ir džiugina bendrosios lietuvių literatūros turtinimu.
Juozas Aputis, gimęs 1936 m., yra baigęs Vilniaus univ. istorijos - filologijos fakultetą ir dirbęs literatūrinės spaudos redakcijose. Pradėjęs spausdinti 1960 m., iki šiol pasirodė su trimis novelių knygomis: "Žydi bičių duona" (1963), "Rugsėjo paukščiai" (1967) ir "Horizonte bėga šernai" (1970).


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai