Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SPAUDA [422-429] PDF Spausdinti El. paštas
422. Girnius, Juozas. "Treji Varti" ir Zarinių Janis: [Apie Detroite leidžiamą dvimėn. latv. žurnalą, skiriamą Baltijos tautų kultūrai, literatūrai, mokslui] // 1968. Nr.4. - P.179-180: portr.

423. Gliaudą, Jurgis. "Kontinentas" mūsų akimis: [Apie rusų rašytojo Vladimiro Maksimovo Vakarų Europoje leidžiamą žurn. "Kontinent"] // 1979. - Nr.5. - P.223-229: faks.

424. Grauslys, A[lfonsas]. Ką rašė apie mus lenkų žurnalas "Kultūra" 1981 metais:
ITrumpa apžvalga] // 1982. - Nr.5. - P.372-373.

425. Grinius Jonas, dr. Rytai ir Vakarai tarptautinėje knygų mugėje: [Apie
1961 m. spal. 18-23 d. knygų muge Frankfurte prie Maino] // 1962. - Nr.l. - P.35-36.

426. Koks bus ateities laikraštis: [Apie naują spausdinimo techniką JAV] // 1947. Nr.8. -P.381.

427. Liepinis, Juozas. Lenkų savilaidinės spaudos apžvalga (1978-1979) // 1981. Nr.l. -P.52-54.

428. Staknienė, Alina. Naujas latvių meno žurnalas: [Apie Amerikos latv. bendruomenės leidžiamą žurn. "Latvju Maksla"] // 1977. - Nr.3. - P.142-144.

429. [Vaitiekūnas, Vytautas]. Sovietinė periodika rusinimo tarnyboje: [Statist. duomenys ir palyginimo lent.] // 1979. - Nr.8. - P.362-363: lent. -Parašas: Vt.Vt.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai