Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Šeima [2682-2688] PDF Spausdinti El. paštas
2682. Anketa: [Klausimai sutuoktiniams apie šeimos gyvenimą, siekiant išaiškinti skyrybų priežastis] // 1949. - Nr.23. - P.67-68.

2683. Čižiūnas, VĮaclovas]. Lietuviškoji ir mišrioji šeima tautinėje misijoje: [Lietuvybės išlaikymo klausimai] // 1953. - Nr.3. - P.106-109.

2684. Yla, Stasys. Šeimos tragedija: [Dėl skyrybų liet. šeimose. Vokietija] // 1949. - Nr.23. - P.64-67.
Kazlūnas V., dr. Moterystės gyvenimo etika. - žr. 982.

2686. Musteikis, Antanas. Atgal į šeimą?: [Laiko įtaka šeimai pasaulyje, lietuv. šeimos tipas] // 1965. - Nr.9. - P.391-394. - Rekom. lit.: 15 pavad.

2687. Šidlauskaitė, A[gota], dr. Katalikiška šeima // 1953. - Nr.l. - P.21-26.

2688. Širvaitis, K[azimieras], kun. dr. Lietuvių šeima Amerikoje: [Pateikiami statist. duomenys apie lietuv. ir mišrias šeimas] // 1952. - Nr.5. - P.239-240. - Išnašos: 11 pavad.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai