Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie etnografus. Nuotraukos [2689-2694] PDF Spausdinti El. paštas
2689. Dr. Jonas Balys, Tautosakos Archyvo vedėjas Lietuvoje; Lietuviai studentai, klausę tautosakos kursą Pabaltijo universitete Hamburge 1946 m.: Centre prof. dr. Jonas Balys: [Nuotraukos]// 1957. - Nr.2. - P.79, 81.

2690. Dr. Jonas Balys, mokslininkas ir visuomenininkas, kuriam liepos 2 d. sueina 75 metai amžiaus: [N u o t r.: Su red. prier.] // 1985. - Nr.2. - P.98.

2691. Mažiulis, AĮntanas]. Lietuvos tautotyrininko sukaktis: Dr. J.Baliui
penkiasdešimt// 1959. - Nr.9. - P.411-413: portr.

2692. Tautotyrai skirtas gyvenimas: Dr. Jonui Baliui šešiasdešimt // 1969.
-Nr.9. - P.418-420.

2693. Balys, Jonas, dr. Tautosakininkui Juozui Būgai mirus (1921-1958) // 1958. - Nr.2. - P.94-95.

2694. "Daumantas Cibas, tautodailininkas, mirė [1982 m.] gegužės 15 d. Vista, Cal.": [Žinutė] // 1982. - Nr.3. - P.221. - (Mūsų buityje).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai