Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
O PDF Spausdinti El. paštas
O.B. 269

O.G., portr. 4936

O.Grn. - žr. Girniuvienė Ona

OJ.G. 1131

O.Lbn. - žr. Labanauskaitė Ona

Obcarskas Česlovas Valdemaras 7483-91; apiejį - rec. 8112

Obolėnas Kazys, apiejį 2342; nuotr. 8886

Ochmanski Jerzy, apie jį - rec. 8995

Ojamaa Epp., reprod. 3258

Okunis Jurgis 3090; apie jį 2979, 3097

Oleka-Žilinskas Andrius, apie jį 5487, 6923; nuotr. 5301,5564

Olekienė Jadvyga - žr. Jovaišaitė-Olekienė Jadvyga

Oliveira Carlos de 6175

Olsen John, portr. 4253

Olšauskas Juozas, nuotr. 5561

Olšauskas Kazimieras, apiejį 1401

Olšauskis Konstantinas - žr. Alšauskis Konstantinas

Ona, šventoji, atvaizdas 3943

O'Neill Alexandre 6176

O'Neill Eugene, apie ją 6012-13

Opik Anna - žr. Kaškina-Opik Anna

Opik Ernst, apiejį 5151

Oppenheimer J. Robert, apie jį 2735

Orda Napaleonas, reprod. 4338-39

Orintaitė-Janutienė Petronėlė 2279, 6387, 6777, 7492, 7893-98; apie ją 6885; rec. 6872,6885,7976,8113, 8399; premija 6587; nuotr. 6886, 7896,

Ortega y Gasset Jose 5921; apie jį 793

Orwell George - Eric Arthur Blair, apie jį 6015-16; nuotr. 6016

Oslapas A. 148

Osmolskis Povilas, apie jį - rec. 2699, 4340, 8048, 8149, 8196, 8246, 8292, 8314, 8393, 8432, 8441, 8448, 8947; premija 6471

Ostrauskas Kostas (A.Baltaragis) 2015, 5586,5714,6651-52,6732,6778,6835-36, 6875, 7493, 7736; apiejį 254, 5497, 5571,5577,6325,6330,6887; rec. 8215-19; premija 6477, 6589-90 nuotr. 66, 2018, 6588,8897

Ošerovičius Giršas 6227; nuotr. 6227

Otaijen Paul van 6076

Otero Blas de, apiejį 5809, 5812

Otrębska H. - žr. Samaniūtė-Otrebska Elena

Otrębski Jan, apiejį 5591, 5664, 5711-12; rec. 5766-67; nuotr. 5712

Oziemblovskis Antanas, reprod. 3259

Ozolas Romualdas, nuotr. 82

Oželis K[azys], apiejį 5266, 5284

Ožkinaitė-Sutkuvienė Jadvyga, apie ją 5539

Ožkinis V., nuotr. 8886
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai