Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SAULĖS VYNO LAŠAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALEKSANDRAS RADŽIUS   

SAULĖ

Erdvė
godžiai geria karštą vyną.
Karštas vynas liejasi
per saulės kieliko kraštus.
Karštas vynas laša
ant veido ir ant lūpų
ir uždega mėnulį
manyje.


Žemė
godžiai geria karštą vyną,
karštas vynas sunkias juodžemio širdin.
Žalią rytą medis,
linksmas atsikėlęs,
karštą vyną geria
su manim.

VENERA

Vakare tu man antikės deivė,
o rytmetį — snaigė balta.
Saulės ugniniam delne
ištirps deimantinė šviesa.

Tada horizonte išnyksi.
Paslaptingam dienos ošime
žemei bus gera ir linksma,
o tu, ar matysi mane,
beieškantį tavo šviesos,
belaukiantį, kol patekėsi?


ŽEMĖ

Niekada nematėm
jos gražios iš tolo
ir nesigėrėjom
jos apvalumu,
tik žinojom — veidu
švietė ji į saulę
ir žvaigždynuos rašė
žodžius intymius.

Niekada nematėm
žydinčio vainiko,
kai ratu apjuosia
jos senutę galvą,
tik žinojom — kartais
ji pravirksta gailiai
ir iš skausmo glaudžia
prie krūtinės savo
rudenio lapus.

O žvaigždynų skliaute
žodžiai parašyti,
parašytas kraujas ir malda,
parašytas džiaugsmas
amžinai keliauti
ir Omegos ženklas
didžiąja raide.

SATURNAS

Tiktai iš tolo
pasidžiaugt galiu
aukso vainiku
ant išdidžios
ir spindinčios galvos.

Pasiekt tave galėsiu,
kai nežinios diena
pakvies mane
į tavo orbitos namus.


URANAS
Tu į gelmę nulašėjęs
saulės vyno lašas.
Tave Sir Williamas
uždegė tamsoj.
Naktis pastūmė debesį
ir tyliai, tyliai prašė,
kad nepalikčiau vieno
tavęs tarp spindulių.

Ir paglosčiau veidą,
šaltą ir neramų,
paliečiau tau kaktą,
tylinčioj gelmėj,
supratau, kad žemė,
kaip ir tu, tik lašas,
uždegtas tamsoj
nematomoj.NEPTŪNAS

Naktis
nuprausė tau veidą
ir aukštai iškėlė
virš saulėlydžio.
Nežinau, kodėl
įsižiūrėjau į tave,
lyg būtum tolimas
mano lango spindulėlis.

Lyg priklausytum man,
o nakčiai atiduotas,
lyg būtumei arti,
o nepasiekiamas.
Tavęs aš nepažįstu,
manęs tu nematai.
Kodėl įsižiūrėjau
į tavo baltą veidą
viršum saulėlydžio ramaus?JUPITERIS

Nežinau.
Tavęs aš nepažįstu.
Aš niekad nebuvau
tarp trylikos mėnulių.
O tu kaip milžinas veržies
į mano vėsią naktį
ir mane vilioji
žydėti su tavim.

O, koksai žydėjimas,
koksai nakties išsiskleidimas,
ir mėnulių žaismas
visatos pajūry!
Dabar žinau tave,
dabar tave pažįstu:
tu erdvėn iškilus
Žilvino puta.

MERKURIJUS

Ilgas kankinio kelias
ligi aštraus horizonto,
kur ledinė tamsa
mėto žvaigždes
dienos ir nakties
padangėn.

Einu ir einu.
Panoramoj žaizdotoj,
karšto akmens kapinyne
aš pasiilgau
žemės vėsios,
žalio žolės pagalvėlio.

MARSAS

Niekad
tavo slėniais
kraujo upės netekėjo,
niekas
tavo kraterių krauju netaškė,
kodėl raudonas veidas
kas naktį žvelgia į mane?
Kodėl į žemę kruviną
tu žiūri
kruvinom akim?

Karo dievas.
Majestotiškai rūstus.
O man tu švieti,
kaip veide visatos
spindinti žvaigždė.
Nusiimki šalmą,
šarvus nusimesk,
mus abu pridengs
toluma tyli.

PLUTONAS

Tave naktis,
įsupusi į juodą skarą,
nešioja tarp žvaigždžių,
kaip kūdikį,
miegantį tamsoj.

Supa ir nešioja:
tik nepabusk,
tik neatbėk
mėnulio pilnatin,
kur karštas vynas
liejasi plačiai
iš pilnos, putojančios taurės.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai