Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MARINA CVETAJEVA   

Mindaugas Nasvytis              Laivai

KALUGOS KELIAS

Virš pamaskvio miškų dangus skaistus,
Skardena varpinių stogais lietus,
Akluosius vedasi Kalugos kelias.

Kalugos giesmės iš kartų kartos.
Užmiršta kelias veidus ir vardus
Klajoklių, meldžiančių Aukščiausio galios.

Taip kada nors po mąstymų ilgų,
Pavargusi nuo priešų, nuo draugų
Ir atlaidžių kalbų tėvynės mano,

Ant kaklo kryžių šviesų užsidėsiu
Ir pasimeldus tyliai pajudėsiu
Į tą Kalugos, į tą kelią seną.


Iš rusų k. išvertė J. Strielkūnas


AUKSAS MANO

Auksas mano krintančių plaukų
Naktimis jau gęsta ir pilkėja.
Netikėkite — pačiu laiku
Baigės dainos, viskas susiliejo.

Susiliejo toluma plati
Gaudžiančiam balse trimito.
Viešpatie, manoj širdy
Paslaptis brangiausia išlaikyta.

Iš rusų k. išvertė V. Skripka

PO SKARA

Tarsi orakulo lemenčios — gyvos
Lūpos — nuo jų daug kas žuvo.
Moterie, ką slepi nuo sargybos
Tarp gomurio ir liežuvio?

Akys bedugnės gelmės juoduoja,
Į amžinybę kviečia!
Moterie, kokią tu iškasei duobę
Ir apdangstei erškėčiais?

Stabas savais nuolankiais vergais taip
Nesididžiuoja prieš žmones.
Moterie, ką nešiesi iš gaisro
Aistringų naktų glamonės?

Moterie, tau paslaptys tarsi skaros,
Skaros lyg paslaptys duotos.
Tu atskirta — lyg laimingas ir geras
Medis kalnuos miglotuos.

Tarsi numirusią klausiu baimingai
Tą, kurioje pradžios išmintis. ..
Moterie, kas po skara paslaptinga?
— Ateitis!


Iš rusų k. išvertė J. Strielkūnas

Marina Cvetajeva (1892-1941) šalia Annos Achmatovos yra pati žymioji šio šimtmečio rusų poete. Nuo 1922 gyveno emigracijoj, 1939 grįžo į tėvynę ir 1941, evakuota iš Maskvos, nusižudė. Jos poezija yra "idealistine, herojinė, gimininga vokiečių romantikams, o formos prasme — labai savita, nišvengusi gal tik B. Pasternako įtakos" (J. Blekaitis). Šiandien pastebimas jos kūrybos renesansas. Šia A. Bloko, S. Jesenino, O. Mandelštamo ir B. Pasternako vienlaike ypač domisi jaunoji kūrėjų karta.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai