Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BRANGMENS Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VINCAS JONIKAS   
1. TOLSTANTI ŽEMĖ

Kontinentas, kaip įtemptas lankas,
Laivo strėlę į tolumas gena,
Nuo rytų plieno debesys slenka
Ir užgriūva kalnais okeaną.

žeme motina! Tavo krūtinėj
Mano dienos palikusios vieši   
O, kaip liūdna! Gėla begaline,
Kai širdis nuo tavęs atsiplėšia.

Miesto bokštai, kaip ištiestos rankos,
Laivui vėjo laimingo mosuoja,
O banga pasalūniškai slenka,
Kontinentas panyra tamsoje.


2.    MIŠPARŲ BŪGNAI

Tartum griausmas, mišparuose būgnai,
Kalnui grimstant į marių gilumą.
Trykšta graudžios saulėlydžio ugnys,
Mama klūpo maldoje suglumus —
Tartum griausmas, mišparuose būgnai.

Mamos pirštais rožančius tik slenka,
Karolėlį atodūsis lydi: —
Dieve, dulkės juk esame menkos,
Karolėliai Tavespi nuslydę — — —
Mamos pirštais rožančius tik slenka.

Tartum griausmas, mišparuose būgnai,
Kalnui grimstant į marių gilumą.
Gęsta graudžios saulėlydžio ugnys,
Mama laukia sieloje ramumo —
Tartum griausmas, mišparuose būgnai.

3. GĖLIŲ BARSTYTOJOS

Skamba lūpos — šventas — šventas —
Byra žolės išpurentos
Po monstrancijos šventos.

Ak, barstytojos kaip gėlės,
Tyros saulės ašarėlės
švento alkalnio šlaituos!

Skamba lūpos — šventas — šventas —
žolės ir širdelės krenta
Po monstrancijos šventos.

4.    BALANDŽIŲ  SMUKLĖ

Randu aną bevardę, kuklią,
Kaip smulkmeną iš pasakos,
žalioj gatvelėj seną smuklę
Birželio saulei patekant.

Kažin kada tenai viešėjau
Pavasario apmonytas,
Kažkam ten sąskaitą mokėjau
Pačia brangiausia moneta.

Einu saulėtekio stebukle
Vaikams balandžius lesinant.
Ir juos širdy, ir žalią smuklę,
Kaip suvenyrus, nešinas.

5.    DRAUGIŠKI BERŽŲ LINKĖJIMAI

Mes įduodam slaptus įgaliojimus:
Tavo kelias tebūna netolimas —
Iš visur būsi žemėn šion mojamas,
Neišduoki mielos!

Ji gyvenimo žygiui pabudino,
Ji tikėt ir kovoti įgudino,
Ji laimėjimo džiaugsmui užgrūdino,
Neužmiršk jai skolos!

Mes paliekam liūdnai susirūpinę:
Tavo kelias bus sielvarto kupinas. —
Už gerovės sudilstantį trupinį
Neišduoki sielos!

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai