Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
K. Straubeks, DIE LETTO-PREUS-SISCHEN GETREIDEFESTE. PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Lingis   
Atspaudas iš Švedijoje išeinančio folk-roristinio žurnalo "ARV", t. 5. 1949 m. 130—159 p.
Šioje trumpoje studijėlėje latvis profesorius Karlis Straubergs dar kartą aikštėn išvelka baltų tautų liaudies papročiams tirti taip reikšmingą garsųjį M. Praetoriaus veikalą "Deliciae Prussiae" arba "Preus-sische Schaubuehne.

Kaip žinome, šis veikalas, baigtas rašyti 1707 m., buvo taip ir paliktas rankraštyje, tik keli skyreliai buvo paskiau atspausdinti, tarp jų trys knygelės: De idolatria veterum Prussorum; Festa veterum Prussorum ir Consecrationes veterum Prussorum, kurias išspausdino W. Mannhardt savo 1936 m. Rygoje išėjusioje knygoje "Letto-preussische Goetterlehre". Tuos tris skyrelius, arba tas tris knygeles Straubergas ir ima nagrinėti ir ten surinktą medžiagą komentuoti, lygindamas ją su baltiškąja, ypač latviškąja medžiaga. Autorius peržvelgia piūties pasiruošimo papročius (Die Einleitung der Ernte), pačią piūtį (Das Getreide-fest) ir Gabjaugio šventę (Vom Fest Gabjaugis).

Autorius yra didelis Mannhardto šalininkas, o kadangi šisai vartoja sąvoką "letto-preussische", tai jos neatsisako ir autorius, nors toji sąvoka turėtų Straubergui atrodyti platesnė, negu tie du žodžiai. Reikia manyti, autorius nemano į pirmojo ar antrojo žodžio apimtį įtraukti ir lietuvių, kaip kad Mannhardt, kuriam tų tautų sąvokos maišėsi. Na, kas šią studijėlę liečia, tai čia grynai Praetoriaus medžiaga apie prūsus, interpretuota latviškąja medžiaga.
Juozas Lingis
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai