Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
NEIŠSIPILDĘ
Keliai, keliai    ir
žingsniai,
lepūs ir netikri,
kuria, kuria — kryptim?!

Už horizontų saulė   
(ar išsekusių akių duobė?)
užuomina kažkam,
nebeįmanoma paslėpti ko,
nei išsakyti   
tik nepamiršti nieko.

O veriasi ir vėl kryžiuojas
keliai, aiman, grėsmėj ir vėl
to nebeatšaukiamo fatum?
keliai, keliai
   
Už horizonto saulė   
ji —
spinduliuos žadėjo patekėt
dar, rodos, vos tik vakar!

NE TĄ
Stoviu ir laukiu,
ne, bėgte bėgu
užsimiršus.
Ryt, ryt - kas ryt?
jei — nieko?
ryt ir vėl mėginsiu
viską iš naujo.
O gal, gal — 
stoviu ir laukiu,

ne tą geriu,
ką norėčiau,
ne tą sakau,
kad troškulį išsemčiau,
einu, skubu,
o vis toj pačioj vietoj,
užsimirštu,
kad kelias sukasi į kairę,
o dešinėj —
horizonto auksas   
vaško krantas,
vaško krantas.

NEĮRĖMINTAS PEIZAŽAS
O, kaip saldžiai, saldžiai
skardi giesmė
vėlyvojo paukščio   
ir tik bežadžiame vienatvės
nuovargy
sena, sukrypusi, nusvirusi
tvora,
koks disonansas!
Tai tik šiaip sau
vakaro netvarkingai
sumestos gaidos,
keistam spalvų maišaties
deriny,
ir — laukia   
kol šešėlių dėmėm
viską vienodai aptaškius
nirvanos rimty
prislinkusią naktį
šviesiąja neono akim
pasitiks pilnatis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai