Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
PAGUODA

Kai einu pro tavo sodą,
gundo mane obuoliai,
ir raudoni, ir geltoni,
tartum saulės spinduliai.

Imčiau, va, ištiesčiau ranką —
skinčiau vieną, skinčiau du.
Nuo jų kvapo, nuo jų sulčių
man krūtinėje saldu.

Tik saldžiau už medų būtų,
jei nuskintum tu pati. —
Sužydėtų žvaigždės — gėlės
mano nykioje buity.

KO?

Ko iškrito klevo grėblis išrašytas
tau iš rankų?
Ar bernelis — šelmis bernas —
nebelanko?

Rado kitą — pamylėjo?
Spaudžia ranką?
Kieto plieno dalgiu plauna
kitą lanką?

IŠTIESKI RANKĄ

Jeigu likimo apiplėštas,
nieko neturi,
ir sieloje tamsu, nyku,
ir šaltas tavo kambarys —
plačiai praverk duris,
išeik į platumą laukų,
į kelią tiesų, lygų —
išvysi, kiek žvaigždžių virš stogo namo tavojo
pridygo!

Net akys raibsta, anka!
Ištiesi ranką —
viena į saują nusiris ...
Pakanka!
Sugrįši į namus
džiugus, ramus.
Ir bus šviesus ir šiltas tavo kambarys.
Nebūsi vienas nei beturtis,
žvaigžde praturtęs ...

ELEGIJA

Ar būsiu su draugais, ar vienas,
skausme liūdesiu, ar džiaugsiuos —
pralėks kaip paukštės mano dienos
ir dings it gervės debesiuos.

Paliks tik atminimas menkas,
kad šioje žemėj gyvenai,
kur milijonai kančiai renkas
ir vėl pradingsta amžinai. . .

TAVO RANKOSE

Nebijau aš pasaulio,
nebijau, nors tamsu.
Tavo gniaužtėje — saulė.
Tavo rankoj esu.

Vabalai, žvėrys, žmonės —
Tauo saujoj visi.
Tu — žvaigždė ugniaveidė —
aklą naktį šviesi.

Tavy juokiasi upės,
šnara javo laukai.
Tu dūzgėjime bičių
mums save apsakai.

Tu lakštingala giedi;
slėnio rože kvepi;
atsitūpus ant žiedo,
Tu plaštakė trapi.

Ežerai — Tavo akys;
žuvimi Tu plaukai.
Tavy draikosi vėjas,
žali žemės plaukai.

Tavy grožis ir meilė,
Tu gyvybę slaugai:
plyšta pumpuras; kalas
rausvi sėklų daigai.

Ateini Tu kaip svečias,
išeini paslapčia,
pražydėjęs iš meilės
saulės rože skaisčia.

Debesų Tu plaukimas,
vilties žaibas nakčia,
lietum laiminąs žemę,
baudžiąs pikta kančia.

Nebijau aš pasaulio.
Nebijau, nors tamsu:
Tavo gniaužtėje žvaigždės.
Tavo saujoj esu!
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai