Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DU PORTRETAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė RUBEN DARIO   
Nikaruguos poetas (1867-1916) romantikas, literatūrinio judėjimo, vadinamo modernizmu, pradininkas.

LECONTE DE LISTE

Eini per nemirtingų mūzų karaliją nematuotą,
įkvėpimo supamas plataus ir Švento,
lyg išdidus radža savų dominijų plotais
per aštrų veją Joji tu ant indų elefanto.
Tavo dainoj aidai triukšmingo Okeano,
tavo poezijoje liūtai, džiungles tvankios,
šviesa laukinė tavo lyroj skamba,
tvirtais garsais ji virpa tavo rankoj.
Tave fakyrai mokė žvaigždynus pažinti,
tau Orientas įkvėpė misterijas ir mintį,
legendų vizijas ir paslaptis rytų.
žemės jėga eilėraščiai tavieji minta,
iš tavo posmų Ramayanų liepsnos Švinta,
dainuoji tu kalba slaptina milžinų miškų.


WALT WHITMAN

Jo geležies šaly gyvena žilas magas,
Šviesus, blaivus, gražus kaip patriarchas,
tarpuaky olimpiškos ir gilios raukšlių vagos,
valdoviSkos ir kilnios, užburiančios arkos.
Gili siela lyg veidrodžius bedugnių būtų lietus.
Pavargusius pečius tamsus apsiaustas dengia.
Jo arfa nukalta iš seno medžio kieto,
iŠ kurios naujos dainos sklinda i padangę.
žynys, kvėpuojantis dievų palaima,
jis regi ateity laikus laimingus.
Jis arui sako — "Lėk!", jūreiviams — "Plaukit!",
"Dirbkit!" — raumeningiems darbininkams.
Taip eina jis savais keliais didingas,
aukštai iškėlęs imperatorišką veidą.

Išvertė JUOZAS KĖKŠTAS

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai