Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALDONA - IRENA NASVYTYTĖ   
ŽINGSNIAI   PAMARY

Žuvėdros klykauja ant marių,
O kranto smėly — gintarai.
Ir bangos, rūsčios bangos baras
Audringais vakarais.

Nuo lūpų tavo vardą vėjas
Per kopas lėkdamas pames
Ir, mėlynus dažus paliejęs,
Panirs į  skambančias gelmes.

žuvėdros klykauja ant marių,
Paklydę žingsniai smėlyje .. .
O bangos, rūsčios bangos bara
Žubėdras ir mane.

GEROS KELIONĖS

Man taip ramu,
Kai nuo šakų
Augštų, stambių platanų
Lapeliai leidžias pamažu
Į liūdną sielą mano —

Man taip ramu.
Nėra sapnų' —
Numirusios svajonės.
Tik vėją švilpiantį girdžiu:
Geros, geros kelionės!...

VAIVORYKŠTĖ

Vaivorykštė meta lanką,
Rausta saulėj putinai,
Ant nulytų uogų renkas
Dideli lašai.

Skambantis žydrumas oro,
žvilga saulėj putinai
Nubarstyti žemę noris
Visą raudonai —

Trykšta srovėmis į lūpas
Saulė — Tu matai?...
Ant raudonų uogų supas
Kruvini lašai...

JAU NAKTIS

Užmik, užmik, —
Užmerk akis, —
Paukšteliai  miega jau...
Mažytės žvaigždės
Per naktis

žiūrės per langą tau,
Užmik, užmik ... —
Užmerk akis, —
Užmiki...
Jau naktis. ..
(Iš spaudai parengto rinkinio "Vėjo Dainos")
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai