Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PIRMOJI VARIACIJA PDF Spausdinti El. paštas
(Iš ciklo "Trys variacijos su motyvu Meilė")

Trijų žingsnių gatvelė,
Trijų akmens žingsnių.

Šiurkščios mūro akys,
Suglaustos vijoklių žalumu.

Prie mūro vienišumas dilgių,
Žvilgsnio surištų į puokštę.

Ant žemės šieno istorija,
Danguje klampūs debesys
Ir Normandijos kvapas.

Viskas, painiojasi,
Pinas,
Į smilkinio dūžius nutįsto
Žiogų choru,
Lipnių musių vagystės liūdesiu.

Jūros ūžesiu
(ar jūros?)
Alsuoja siaura gatvelė.

Menkas džiaugsmas
Graužia žolės stiebą.
Vidudienių
Susimąstyme,
Dilgių vainike
Nutolsta rankom sujungtom su šokančiu juokingai
Šlubu žiogeliu.

Iš lenkų k. išvertė J. Kėkštas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai