Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė DANGUOLĖ SADŪNAITĖ   
VIENATVĖ

Vienumoje atsiveria mano  gyvenimas.
Liepžiedžių tyloje siela atgimsta —
beldžiasi į žalesį, kaitriąją žemę
ir kaip lakštingala kad pragysta
rytmečio rasoje
ir pilnas rasos yra josios
lakštavimas —
ji prakalba tyloje.

Tylus yra jos kalbėjimas:
meilesnis už vaiko  čiulbavimą,
už vėjo atneštą juoką —
dvelkia,
senomis dievystės gyslomis
srovena — — —
čia. tetervinu užtemdydamas mėlyną orą;
įsigiedojusia liepa pakvipdamas,
dygia žolele sudejuodamas —
.. gilyn,
Amžinybėn!
kur sudegusi aš, išnykusi sau —
Meilėje turiu tikrąjį buvimą.

Vienumoje atsibaigia mano gyvenimas.
Viešpaties tyloje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai