Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ALEKSANDRAS RADŽIUS   
AMŽINYBĖS DVARAS

Ugninės bitės per mėlynę skrenda,
Auksinį medų neša į erdves.
Kažkur toli jos avilį suranda
Ir laukia ten ateinančio manęs

Kažkur ten dunkso amžinybės dvaras
Nematomi  jo   bokštai,  nė   langai,
Tik spindi bičių nešamas nektaras,
Tik dūzgia jų neregimi sparnai.

MALDININKŲ KELIONĖ

Kalnai  pabudę   keliasi   kelionėn
Ir seki juos žaisminga lyguma.
Tolyn  banguoji  per  visatą  kloniai,
Jų forma, gelmėje pranykdama,
Pavirsta debesiu kodylo
Erdvių nematomam altoriuj,
Lengvai į dangų dūmai kyla
Ir gula Viešpačiui po kojų.

VIEŠPATIES VITRAŽAS

Atome užmigusi energija
Pabunda iš sapnų galaksijų pasauliuos.
Prasiveržia šviesos vulkanai gaivalingi,
Užpildami  spalvom  miglynų  tolimųjų  veidus.

Tai Viešpats tapo mėlyną dangaus langų vitražą.
Filonas džiaugiasi jo spindesiu ir taria: Logos.
Lukrecijus nustebęs žiūri iš tamsybių,
Bet netiki, nors mato
Spalvų ugningą žaismą,
Bet netiki, nors regi
Jų vyksmą per eonus,
Kur   Viešpats   tapo   mėlyną   dangaus   langų
vitražą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai