Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
BERNELIŲ MIŠIOS PDF Spausdinti El. paštas
Skamba žingsniai
Ant ledo,
Ant sniego —
Į Bernelių Mišias einat jūs.
Ne Betliejaus žvaigždė — meilė veda,
Ne žvaigždė jus prikėlė iš miego ...
Skamba žingsniai
Ant ledo,
Ant sniego —
Jūs prikėlėt šilus.

Žinot patys
Tą kelią
Per lauką —
Stebuklinga šviesa nelydės.
Prakartėj rasit Jėzų vaikelį,
Prakartėj Išganytojas laukia —
Žinot patys
Tą kelią
Per lauką —
Jums nereikia žvaigždės.

Ten karaliai
Gal klaidžios
Po tyrus,
Kai skambės čia, lyg varpas, naktis —
Lydi mus Dievo akys atlaidžios,
Šildo mus apšarmojusios girios -
Ten karaliai
Gal klaidžios
Po tyrus
Ir žvaigždės nematys.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai